Πρόκειται για νέες εικόνες.Βλέπουμε έξι σώματα ανθρωποειδές που βρίσκονται πάνω σε φορεία.
Τα πλάνα γυρίστηκαν στο υπόστεγο 18 της Area 51.